Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden REHAU RELAZZO terras-configurator
Uitsluiting aansprakelijkheid

Alle gegevens in deze website / software zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet gebruikt worden zonder toestemming van de copyrighthouder. De door het copyright toegekende rechten, in het bijzonder die van de vertalingen, herdrukken, het gebruiken van afbeeldingen, uitzendingen, de reproductie op fotomechanismen of andere middelen en de opslag in gegevensbestanden, zijn voorbehouden.
Contact: E-mail: nijkerk@rehau.com

Gegevensbescherming

Alle in deze website / software door de gebruiker ingevoerde en verwerkte gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De gegevens zullen alleen worden gebruikt voor de verwerking van de aanvragen en alleen doorgegeven aan door de gebruiker aangegeven derde partijen. Aan andere derde partijen worden de gegevens niet doorgegeven.

Uitsluiting aansprakelijkheid

De website / software wordt kosteloos door de uitgevers ter beschikking gesteld. De uitgevers nemen geen verantwoordelijkheid voor de actualiteit, correctheid, de onderliggende formules, berekeningsresultaten, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsvorderingen tegen de uitgevers en auteurs die betrekking hebben op materiële of immateriële aard, veroorzaakt door het gebruik van de verstrekte informatie of veroorzaakt door gebruik van onjuiste of onvolledige informatie, zijn uitgesloten, voor zover er door de uitgever en auteurs geen aantoonbare opzettelijke of grove nalatigheid is geweest. De redactie behoudt zich het recht om delen van de site of de volledige inhoud zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, te vervangen of de publicatie tijdelijk of permanent te staken. Uit de publicatie kan niet worden genomen dat de gebruikte termen vrij zijn van rechten van derden. Waar direct of indirect verwezen wordt naar verwijzingen (links), die buiten de reikwijdte van de verantwoordelijkheid van de uitgever / auteur, is hun aansprakelijkheid op zijn best als ze de kennis van de inhoud had, en het hun technisch mogelijk en redelijk te gebruiken zou zijn in het geval om te voorkomen dat illegale inhoud gebruikt wordt. Voor meer inhoud, en vooral voor schades die voortvloeien uit het gebruiken of het niet gebruiken van dergelijke informatie, is alleen de auteur van deze pagina's aansprakelijk, niet degene die is gekoppeld aan de desbetreffende publicatie. Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van de website. Indien gedeelten of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig overeen komen, blijven de overige delen van het document onaangetast in hun inhoud en geldigheid.
 

© REHAU AG + Co, 2012